Podélné řezání durst je jedním z našich doplňků pro tiskové stroje durst řady p10 šíře média 210 a 250 cm. Podélný ořez je možné upravit a použít i na strojích dalších výrobců. Pracuje společně s navíječem tisků. Odřezávání okrajů potištěného média probíhá přímo během tisku.

Ořezávání okrajů je funkce, která při zpracování tiskovin jednotných rozměrů šetří čas následného zpracování. Pokud je tiskový stroj doplněn o podélný ořez, postačí do potřebných míst umístit tiskové hlavy. Ořez probíhá automaticky při tisku a navíjení výstupní role. Potom stačí provést příčné řezy.

Ořezané médium je včetně odpadních proužků je navíječem navíjeno na roli. Hmotnost navíječeče je 25kg v provedení pro šířku média 250cm. Doplněk neomezuje normální průchod materiálu strojem (40mm).

Nad potiskovaným materiálem je lineární vedení pro řezací hlavy. Je možné umístit maximálně 6 řezacích hlav. Hlavy jsou v levém a v pravém provedení. Minimální mezera mezi řezacími hlavami je 12mm. Minimální odřezávaný kraj je 10mm.